Vuosihuollot | Ympäristötekniikan koneet | Reducer Oy
Siirry sisältöön

Vuosihuollot

Vuosihuollot

Vuosihuolto

Murskaus-, briketöinti- ja paalauskoneet toimivat voimakkaasti kuluttavissa olosuhteissa. Laitteiden elinkaaren varmentamiseksi, toiminnan tehokkuuden optimoimiseksi ja energian kulutuksen pienentämiseksi on tärkeää että laitteet huolletaan ja säädetään vuosittain – näin myös laitteiden elinkaarikustannukset minimoituvat.

Täysin varustellut Reducer-huoltoautot ja kokeneet, laitteistot läpikotaisin tuntevat mekaanikot palvelevat teitä kaikkialla Suomessa ja lähialueilla.

Tarvetta vuosihuollolle? Me autamme!


Miksi Reducer-vuosihuolto?

Maksimoi laitteen elinkaari 

Optimoi laitoksen tehokkuus 

Minimoi energiankulutus 

Säännöllinen huolto lisää laitteiden käyttöikää ja toimintavarmuutta

Reducerin vuosihuollossa varmistetaan ennalta laitteen toimivuus ja lisätään varmuutta tuotantoon. Yllättäen rikkoutuva laite tuo aina kustannuksia verrattuna ennakoituun huoltoon. Laitteen vuosittainen huolto vähentää huomattavasti riskiä joutua mittaviin ja ennakoimattomiin korjaustoimenpiteisiin.Voit myös tehdä kanssamme jatkuvan huoltosopimuksen. Huolto yhdessä kartoitusten kanssa antaa hyvää tietoa laitteesta myös tuleville vuosille.

Vuosihuollossa tarkistetaan, puhdistetaan ja tarvittaessa korjataan:

Terät, öljyt, hihnat, hydrauliikkaosat, laakerit, tiivisteet, mahdolliset vuodot, seulat, kytkimet ym. tekniset komponentit

HUOLTOTOIMENPITEET

MURSKAIN

 • Vastaterien vaihtotyö
 • Vaihteistoöljyjen tarkastus ja vaihto
 • Hihnojen ja hihnapyörien kunnon ja kireyden tarkistus ja tarvittaessa vaihto
 • Vaihteiston kiinnityksen tarkastus
 • Hydrauliikkaöljyn suodattimen vaihto
 • Hydrauliletkujen ja -putkien kunnon tarkastus
 • Hydraulisen painajan voitelu ja liukukiskojen säätö koneen sisältä
 • Hydraulisen painajan ns. alahuulen vaihto ja säätö
 • Hydrauliikan puhtaus
 • Painajan listojen vaihto
 • Hydraulisylinterien ja satuloiden kiinnitys
 • Laakereiden voitelu
 • Tiivisteiden tarkastus
 • Terien ja vastaterien kunnon arviointi
 • Teräpalojen kääntö
 • Seulan kunnon, koon ja puhtauden arviointi
 • Istukoiden ja iskuntunnistimien säätö
 • Mekaanisten kytkimien säätö
 • Hätäseispainikkeiden koestus
 • Roottorin laakereiden rasvaus ja puhdistus
 • Roottorin ja rungon välisen tilan puhdistus
 • Moottoreiden ja hydraulikoneistojen puhdistus

KULJETIN

 • Kuljettimen kulkusuunnan säätö
 • Kuljetinmaton kunto
 • Vaihteistojen öljynvaihto
 • Laakereiden voitelu
 • Laakatiivisteiden vaihto
 • Sisä- ja ulkopuolinen puhtaus

PÖLYNPOISTOJÄRJESTELMÄ

 • Sulkusyöttimen tiivisteiden tarkastus
 • Liikkuvien osien voitelu
 • Puhaltimen tasapainotuksen tarkistus
 • Aksiaaliregenerointipuhaltimien puhdistus
 • Laitteiden (osa) toiminnan tarkastus ja optimointi säätämällä
 • Sähkökaapelien tarkastus