Koneet ja teknologia kierrätyksen tehostamiseen | Reducer Oy
Siirry sisältöön


Reducer Oy: Reduce & Recycle


Reduce & Recycle
Etusivu

Maailma muuttuu, Reducer Oy tarjoaa teknologian kierrätyksen tehostamiseen

Jätteenkäsittelykustannukset nousevat. Velvoitteet jätemateriaalien hyödyntämiseksi kiristyvät. Kaatopaikkojen sulkeminen, pidentyneet kuljetusetäisyydet, nousevat jätemaksut, tuottajavastuuperiaate, ympäristöstandardit ja markkinoiden paineet edellyttävät toimenpiteitä.
Ympäristöarvoilla luodaan entistä vahvemmin myös yrityksille myönteistä imagoa.
Materiaalien uusiokäytön alkupiste on materiaalivolyymin ja –raekoon pienentäminen jolloin logistiikka- ja varastokustannukset, ja sitä kautta ympäristöpäästöt, minimoituvat ja materiaali on valmis uusiokäyttöön.

Reducer Oy edustaa maailman kärkimerkkejä kierrätysteknologiassa (mm. Weima ja Chema(enti. Adelmann)). Jokaiseen sovellukseen löytyy jo toimiva referenssi – meillä on jo Suomessakin yli 150 asennettua konetta, ja maailmalla tuhansittain vastaavissa applikaatioissa.

Me ratkaisemme

Jokainen investointi on alku pitkälle yhteistyösuhteelle, jossa Reducer Oy sitoutuu luomaan menestystä kanssanne. Suuri osa asiakkaistamme onkin jo tehnyt toisen, kolmannen tai neljännen ympäristötekniikkahankintansa meiltä. Henkilökunnallamme on 20 vuoden kokemus juuri näiden laitteiden teknologiasta, eri sovelluksista ja huollosta, tiedämme kuinka valita oikea laitteisto applikaatioittain, optimoimme käyttöparametrit ja tarjoamme kattavat vuosihuollot jotka maksimoivat laitteiden käyttöiän, tehokkuuden ja energiankulutuksen.

Ympäristötekniikka on tuottavaa

Ympäristötekniset investoinnit ovat usein yrityksen tuottavimmat investoinnit. Jätemateriaalien hyötykäyttö raaka-aineena, muuntaminen uusiotuotteeksi tai energiahyötykäyttö on taloudellisesti kannattavaa ilman pakotteitakin.

Tutustu vaihtoehtoihin ja ota yhteyttä kokeneisiin asiantuntijoihimme.

Se voi olla vuoden paras päätös.

Murskaus

Muovijäte

Murske

Uusiokäyttö

Briketöinti

Puujäte

Briketit

Energia

Pienennä Kierrätä

Tehokkaan kierrätyksen lähtöpiste on materiaalin tilavuuden ja –raekoon pienentäminen tasalaatuiseksi, tiiviiksi materiaaliksi joka voidaan uusiokäyttää minimoiden logistiikan, varastoinnin ja uusiokäytön ympäristöpäästöt.
Lähtömateriaalista riippuen tähän käytetään murskausta, briketöintiä, pelletöintiä tai paalausta.

Näistä jokaiseen Reducer Oy tarjoaa valikoiman teknologioita maailman ykkösvalmistajilta, jokaisessa tapauksessa kokeiltuja ratkaisuja. Useimmiten voimme löytää jo toimivan asennnetun ja toimivan referenssin Suomesta.

 

Aplikaatiot
TuotteemmeJätemurskaus

Hidaskäyntiset roottorimurskaimet
Hydraulisella syöttölaitteella varustetut hiljaiset roottorimurskaimet tekevät lähes materiaalista kuin materiaalista rouhetta haluttuun palakokoon välillä 8 – 300 mm. Koneet murskaavat esimerkiksi kovan muovin, puun, suuret paperi- tai muovirullat, sähkökaapelit, tekstiilit, suursäkit, kuormalavat, atk-listat, mapit sekä autonrenkaat täysin automaattisesti. Murskaimet sietävät hyvin metallia ja kiveä, ja terähuolto on hyvin yksinkertaista.Hakkurit ja granulaattorit
Nopeakäyntiset hakkurit granuloivat materiaalin 2 – 10 mm palakokoon. Uutena mallina on T-Shark, jossa on hydraulinen automaattisesti säätyvä pakkosyöttölaite ja erittäin suuri täyttökita. Pakkosyöttö lisää koneen kapasiteettia ja sallii syötettävän materiaalin laadun vaihtelun paremmin kuin perinteisissä syöttölaitteettomissa granulaattoreissa. Jopa 1500 x 800 mm esineet (valutteet, putket yms.) voidaan granuloida yhdessä vaiheessa 2 – 10 mm palakokoon

Briketöinti

Materiaali kiinteytetään ilman lisäaineita puristamalla se noin kymmenesosaan alkuperäisestä tiheydestään. Pölyt ja purut painavat sellaisenaan tyypillisesti 60 – 200 kg/m3. Kiinteyttämisen jälkeen kiintokuutiopaino on usein 900 – 1.600 kg/m3. Irtokuutiopainoksi muodostuu tyypillisesti 600 – 1.200 kg/m3. Tämän seurauksena esimerkiksi logistiikan ja varastoinnin kustannukset putoavat murto-osaan verrattuna alkuperäiseen materiaaliin ja briketöidyn tuotteen lämpöarvo/m3 moninkertaistuu.

Paalaus

Toimittamiemme paalainten erikoisuutena on se, että niissä ei ole lainkaan vaurioituvia leikkuriteriä, vaan erillinen yläpuolinen täyttömäntä, joka esipuristaa materiaalin kammioon leikkaamatta materiaalia. Tämä paalaintyyppi sopii paitsi perinteisten materiaalien paalaamiseen myös epäpuhtaan jätteen paalaamiseen.

Rengaskierrätys

Reducer Oy:n edustamat laitteet ovat viimeistä teknologiaa kumi- ja muovimateriaalin saattamiseksi siihen raekokoon josta se voidaan kierrättää uusiokäyttöön.

Reducer Oy edustaa myös Chema-konsernin kokonaisia pyrolyysilaitteistoja joilla renkaat voidaan kuivatislauksella palauttaa takaisin kumin raaka-aine hiilimustaksi ja pyrolyysiöljyksi ja näin ollen sekä saada uusioraaka-ainetta että estää ylimääräisiä CO=2-päästöjä ilmakehään. Laitteiston toimivuudesta löytyy useita referenssejä maailmalta.

WEEE

Edustamamme laitteistot pystyvät käsittelemään laajan kirjon WEEE-jätettä piirilevyistä aina kokonaisiin kodinkoneisiin saakka.
Erilaiset metallipölyt, kupari, sähkömoottorit, pienkoneet, lasi- tai sementtijäämin kontaminoitu metalli, kaikkiin löytyy koeteltu ratkaisu
edustamiemme eri valmistajien mallistoista.

Materiaalien murskaus ja uusiokäyttö

Puuteollisuus

Puru
Puupöly
Lastut

Muoviteollisuus

Kova muovi
Muovirullat
Muu muovijäte

Teollisuuden kuivajäte

Autonrenkaat
Kalvot
Tekstiili
Sekalainen rouhe tai pöly

Kevytmetalli

Metallipöly
Metalliromu

Paperi- ja selluteollisuus

Isot paperirullat
Paperipöly
Pahvi

Ratkaisut kaikille materiaaleille

Reducer Oy:n valikoimasta löytyy koeteltuja ratkaisuja kaikille materiaaleille, ja useimmiten löydämme Suomesta myös jo asennetun koneen johon pääset tutustumaan vastaavassa applikaatiossa.
Yleisimmät murskaamamme ja briketöimämme materiaalit ovat kaikenlaiset puupohjaiset materiaalit, puru, lastut ja puupöly, kovat muovit, muovirullat, suursäkit ja muu muovijäte, teollisuuden kuivajäte kuten auton renkaat, kalvot, tekstiilit ja sekalaiset rouheet ja pöly, kevyt metalliromu ja metallipöly, sekä paper- ja sellutehteollisuuden paperirullat, pehmopaperi, paperipöly ja pahvi.

Jätemateriaalien hyötykäyttö raaka-aineena, muuntaminen uusiotuotteeksi tai energiahyötykäyttö on taloudellisesti kannattavaa

Miksi Reducer Oy?

Eniten asennettuja
koneita

Paras asiantuntemus ja
eniten kokemusta

Kattava huolto,
kulutusosat varastosta